Intravenoz pyelografi (IVP)

Babalar Günü’nüz Kutlu Olsun! / Happy Father’s Day!
21 Haziran 2015
Sitolojik Çalışmalar
15 Temmuz 2015
Hepsini Göster

Intravenoz pyelografi (IVP)

Intravenoz pyelografi (IVP), damar yolundan iyotlu kontrast madde verilip, belli aralıklarla seri radyografiler alınması sonucu böbrek fonksiyonlarının, toparlayıcı sistemlerin ve tüm uriner sistemin görüntülenmesi tetkikidir.

İdrarda kan, uriner sistemde taş oluşumları, ureter fistül ve darlıklarının araştırılması ile böbrek fonksiyonları hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılır.

Hastanın bu işlem için uyutulması gerekmez. Damar yoluna takılacak bir intraket vasıtasıyla yaklaşık yarim saat süren bir işlemdir.

Hastanemizde tetkike alınan kedide sol böbrekte Süzülüm fonksiyonunun yeterli olmadığı ve ureter bölgesinde problemi tespit edilerek tedaviye alınmıştır.